Humánerőforrás

Munkaerő

Az utóbbi két évtized ipari fejlődésének alapja a sok évtizedes ipari hagyományokkal rendelkező szakképzett helyi és környékbeli munkaerő. A korábban elsősorban a bányászatban, nehéziparban és gépgyártásban tapasztalatot szerzett munkaerő bázisán indult el az a nagyívű fejlődés, amely jellemzi a várost és az ipari parkot. Az elmúlt húsz évben a helyi munkaerő hatékonyan alkalmazkodott a megváltozott szerkezetű ipar követelményeihez, olyan új munkamódszereket, munkaszervezési- és vezetési módszereket sajátított el, amelyek nemzetközileg is versenyképessé teszik. Az újonnan betelepült vállalatoknál olyan képzésben részesültek, amely szükségessé és természetessé teszi a mindennapos munkavégzés során az idegen nyelvű szakmai kommunikációt is. Ez kemény munkával, szorgalommal és magasfokú lojalitással párosul. Az ipari parkban működő cégek közül többen is büszkék arra, hogy a hatékonysági mutatóik elérik az anyacégeiknél megszokott szintet.

Az ipari parkban működő cégek természetes munkaerő bázisát Tatabánya és Komárom-Esztergom megye aktív korú lakossága alkotja. A helyi munkaerőpiac egyik sajátja az, hogy a foglalkoztatottsági ráta tartósan magasabb az országos átlagnál, a munkanélküliség pedig alacsonyabb.

A következő oldalakon néhány statisztikai táblázat segítségével mutatjuk be a munkaerőpiac nagyságát, aktivitását, a főbb foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatókat országos és megyei kitekintésben is.