Az ipari park története

A Tatabányai Ipari Park fejlesztési koncepciója az 1990-es évek közepén került kidolgozásra. A város vezetése úgy döntött, hogy a bányák bezárása és a beszállító cégek termelésének drasztikus csökkenése eredményeként megugró munkanélküliség kezelésére az ipari park lehet az az eszköz, amely hatékonyan segíti elő nagyszámú termelő munkahely létrejöttét. Első lépésként a város megalapította a Gazdaságfejlesztő Szervezetet (GFSZ), amelynek elsődleges feladata a külföldi befektetők felkutatása és betelepítése volt. 1995-ben már a GFSZ irányításával indult meg a jelenlegi ipari park területén az első jelentős beruházás megvalósítása. 1997-ben a GFSZ megpályázta a kormányzatnál az Ipari Park címet / ekkor indult Magyarországon az Ipari Parki Program /, amit el is nyert. A szűkös önkormányzati források kimerülése, valamint más szakmai megfontolások miatt a város közgyűlése azt a stratégiai döntést hozta, hogy az ipari park fejlesztését megpályáztatja, és egy a zöldmezős fejlesztésekben jártas, tőkeerős, helyi kötődésű cégnek adja át. Ezt a pályázatot az Ipari Projekt Hungária Kft. nyerte meg, vele az Ipari Park címet is. 1998-tól az Ipari Park zöldmezős fejlesztéseit az IPH Kft. végzi, szoros együttműködésben a különböző helyi intézményekkel (Önkormányzat, GFSZ, ÁFSZ, TISZK, stb).

IPH fokozatosan szerződte le a területeket a tulajdonosokkal,építette ki a közműveket, és az évek során több lépésben is bővítette az ipari park területét. A nagy léptékű bővítés szükségessé tette a környei területek bevonását is. Ezt a két Önkormányzat között született Megállapodás segítette elő. A park területe kb 450 ha, amelynek harmada Tatabánya, kétharmada Környe közigazgatási területére esik. Jelenleg körülbelül 150 ha területet tudunk fejleszteni a betelepülő cégeknek. Szükség esetén még cca 350 ha vonható be további fejlesztésekbe. A teljes Ipari Park rendelkezik érvényes területrendezési tervvel. Az ipari park kitűnő logisztikai adottságokkal rendelkezik. Az M1-es autópályától 3,5 km-re helyezkedik el, közvetlenül megközelíthető a Tata-Környe lehajtótól. A Tatabányai Ipari Park bármilyen szokásos nagyságrendű zöldmezős ipari fejlesztést képes befogadni.Területe alapján az egyik legnagyobb magyar ipari park, a teljes körűen kiépített és a rendelkezésre álló magas szabad közműkapacitások alapján a legversenyképesebbek közé tartozik.