Ipari Park

A Tatabányai Ipari Park azzal a céllal jött létre, hogy a város és környezetének a foglalkoztatási gondjain hatékony módon segítsen – aktív eszköze legyen a nagyarányú új munkahelyteremtésnek, a technológiai fejlődésnek, a diverzifikált ipari struktúra kialakulásának és fenntartásának… Az ipari park az országban az elsők között alakult meg 1997-ben a város Önkormányzatának a kezdeményezésére. A gyors fejlődés eredményeként a park ma már tatabányai és a vele határos Környe közigazgatása alá tartozó területeket is magába foglal. A park fejlesztője a kezdetektől az Ipari Projekt Hungária Kft., amely az Önkormányzatokkal, a magyar befektetésösztönzési szervezetekkel és a magyar kormány illetékes szerveivel szorosan együttműködve versenyképes, befektetőbarát, tapasztalt és rugalmas befogadóközeget kínálva szolgálja meglévő és jövőbeli partnereit. A közös munka eredményeként az ipari parkban eddig körülbelül 6.000 új munkahely létesült, és a közvetlen tőkebefektetések értéke megközelíti az 1 milliárd Eurót. A betelepült cégek beszállítói, a szolgáltató cégek és a pénzügyi intézményrendszer is jelentős fejlődésen ment át, ezzel közvetve további sok ezer munkahelyet teremtve a városban. A változás látványos és szembeötlő – a város és környéke ma Magyarországon az egyik legtisztább levegőjű, nagy zöld felülettel bíró, rendezett környezet, amely egyre vonzóbbá válik az idetelepülő cégeknek és munkavállalóknak.